ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2587-8074

สอนแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ

สอนแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ

สอนแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์

จุดประสงค์หลังจากเรียนหลักสูตรนี้

หลังจากที่นักเรียนได้เรียนหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้

  • ความมั่นใจและบุคลิกภาพที่ได้
  • สามารถทำงาน และวางตัวได้อย่างเหมาะสม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  • ความมั่นใจและบุคลิกภาพที่ได้

Course Project

Participants of the course have to develop a commercial level web application using PHP, MySQL & AJAX. That web application should be deployed to a commercial web server.

Certificate

  • EVS Certified PHP Web Developer
  • Zend Certified Engineer (ZCE)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2587-8074 Fax 02-5878075