ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2587-8074

การตรวจร่างกาย การสัมภาษณ์และการจดบันทึกประวัติทางการแพทย์

การตรวจร่างกาย การสัมภาษณ์และการจดบันทึกประวัติทางการแพทย์

  • การทำบันทึกประวัติผู้ป่วย
  • การถามคำถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2587-8074 Fax 02-5878075