ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2587-8074

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2587-8074

การดูแลความสะอาดร่างกาย

การดูแลความสะอาดร่างกาย

  • การอาบน้ำผู้ป่วยบนเตียงอย่างสมบูรณ์
  • การทำความสะอาดปากและฟัน
  • การทำความสะอาดฟันปลอม
  • การสระผมผู้ป่วยบนเตียง
  • การให้หม้อนอน
  • การทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธ์ภายนอกและฝีเย็บ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2587-8074 Fax 02-5878075