ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2587-8074

COURSES

วิชาการพยาบาล

การตรวจร่างกาย การสัมภาษณ์และการจดบันทึกประวัติทางการแพทย์

การตรวจร่างกาย การสัมภาษณ์และการจดบันทึกประวัติทางการแพทย์ การทำบันทึกประวัติผู้ป่วย การถามคำถาม

การดูแลความสะอาดร่างกาย

การดูแลความสะอาดร่างกาย การอาบน้ำผู้ป่วยบนเตียงอย่างสมบูรณ์ การทำความสะอาดปากและฟัน การทำความสะอาดฟันปลอม

หลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

หลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ หลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

หลักความรู้พื้นฐานการพยาบาล

หลักความรู้พื้นฐานการพยาบาล จรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ของพนักงานผู้ช่วยพยาบาล แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2587-8074 Fax 02-5878075