ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2587-8074

About Us

โรงเรียนบางกอกรัตนการบริบาล

โรงเรียนที่มีชื่อเสียงยาวนานในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการและเปิดสอนมายาวนานกว่า10ปีเปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยเหลือการพยาบาล(NurseAide)โดยทีมคณาจารย์พยาบาลที่มีความรู้และประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลที่พร้อมถ่ายทอดความรู้และทักษะที่สำคัญต่างๆที่ต้องใช้สำหรับการทำงานในโรงพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมให้ท่านก้าวสู่วิชาชีพด้านการแพทย์และการพยาบาลด้วยความมั่นใจ จึงทำให้โรงเรียนบางกอกรัตนการบริบาลได้รับรางวัลโรงเรียนประกันคุณภาพและมาตรฐานภายในระดับดีเด่น2ปีซ้อน

 

บางกอกรัตนการบริบาลเปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน (NA)(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)โรงเรียนบริบาลที่เดียว!! ที่สอนและให้ความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนปฎิบัติงานได้เราเน้นสอนตัวต่อตัวโดยพยาบาลวิชาชีพจากหลากหลายสถาบัน

เรียนจบพร้อมบรรจุงานในโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกชั้นนำทั่วประเทศ
(รายได้ 11,000 – 20,000 บาท)

ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ (จบภายใน 6 เดือน)
ภาควันอาทิตย์ เรียนทุกวันอาทิตย์ (จบภายใน 1 ปี)

ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน

ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2587-8074 Fax 02-5878075